"کایل کولینسکی" تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت:  تنها دلیلی که ایرانی‌ها را وادار به ساخت سلاح بالستیک و هسته‌ای می‌کند، پیش‌گیری از تجاوز آمریکا و اسرائیل است، چراکه تاریخ نشان می‌دهد آمریکا کشوری متجاوز و غاصب است!