سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی با موضوع تلاوت قرآن کریم را در ادامه خواهید شنید.