یک بچه آهو ، با مهربانی به پسر خردسالی که مشغول بازی است نزدیک می‌شود و او را نوازش می‌کند.

در ادامه، فیلمی از حرکات بامزه این بچه آهو و کودک خردسال را مشاهده می‌کنید.