در ایام نزدیک به سالگرد شهادت سردار دلها و سیدالشهدای جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی ، نماهنگی زیبا از کلام عارفانه این شهید عزیز برای مشتاقان شهادت را مشاهده می کنید.