ویروس کرونا یک سالی است که مهمان ناخوانده خانه‌ها شده و جان افراد زیادی را نیز گرفته است.

خانواده‌های ایرانی امسال تصمیم دارند تا با برگزاری متفاوت یلدای ۹۹ عزیزانشان را در کنار خود داشته باشند.