زالی گفت: به دلیل رقابت جهانی، برای تهیه و توزیع واکسن خارجی باید چالاک تر عمل کنیم. وی توضیحاتی درباره واکسن ایرانی کرونا نیز خبر داد.

 

حجم ویدیو: ۸.۵۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۰۶