سخنگوی آتش نشانی گفت: ماهی سر سوسماری در دریاچه چیتگر وجود دارد اما خطرناک نیست.

 

حجم ویدیو: ۵.۲۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۳۷