سخنان استاد عالی با موضوع شکر نعمت را در ادامه خواهید شنید.