حدود ۷۰ درصد مرگ و میر ناشی از کرونا سالمندان هستند، بیشتر مراقبشون باشید.