سخنرانی اخلاقی آیت الله جاودان درباره خدای حاضر و ناظر را در این فایل صوتی خواهید شنید.