آیا مهربانی و صفات اخلاقی، ما را به بهشت و نعمت های بهشتی میرساند. سخنان اخلاقی حجت الاسلام عالی را درباره این موضوع خواهید شنید.