سخنان استاد عالی با موضوع تاثیر قرائت آیت الکرسی برای اموات را خواهید شنید.