کارشناس آمریکایی BBC گفت: سیاست خارجی ترامپ در مقابل ایران کاملا شکست خورده است.