تذکر گشت کلانتری در تهران به مردم برای مراقبت از گوشی موبایل خود را در ادامه خواهید دید.