پلنگ‌ها هنگامی که گرسنه یا خشمگین باشند، بسیار خطرناک می‌شوند.

پلنگی گرسنه در آفریقای جنوبی توانست با چند حمله  از جهت‌های مختلف یک مار بزرگ را شکار کند.

در ادامه، جزئیات بیشتری از شکار شدن مار توسط پلنگ را در قالب فیلمی مشاهده می‌کنید.