توصیه‌های آیت الله مجتهدی تهرانی دربار فضیلت زیارت حضرت سیدالکریم را در ادامه خواهید دید.