اتو یکی از وسایل برقی است که برای صاف کردن لباس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در ویدئوی زیر کاربرد متفاوتی از آن را مشاهده می‌کنید.