یک گردشگر در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی که وارد قلمروی یک زرافه شد با واکنش این حیوان عظیم الجثه مواجه شد.