زن باردار مبتلا به نوع حاد کرونا ، در حالت کما نوزادش (امیرعباس) را به دنیا آورد.