هزاران کلاغ سیاه به شهر سیاتل‌ آمریکا هجوم آورده‌اند.