سیدحسن نصرالله بعد از ترور سردار سلیمانی در پیش بینی بزرگی که داشت، گفت:ترامپ و دار و دسته‌اش منطقه رو ترک میکنن و در انتخابات شکست خواهند خورد.