یکی از هواداران ترامپ که از اعضای گروه Proud Boys است در درگیری با مخالفان رئیس جمهور آمریکا چاقو خورد.