یک گوساله در هند که بدون دو دست به دنیا آمده است بر روی دو پا و شبیه به انسان‌ها راه می‌رود.

در ادامه فیلمی از راه رفتن این گوساله عجیب الخلقه را مشاهده می‌کنید.