محسن ابراهیم زاده خواننده پاپ و مطرح کشورمان در کنسرت کیش به افرادی که دستور العمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند اعتراض کرد.

خواننده مذکور در اعتراض به افرادی که ماسک نمی‌زنند، هنگام اجرای یکی از قطعات خود، دقایقی از ماسک استفاده کرد.

حجم ویدیو: ۳.۰۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۷