دکتر علیرضا رئیسی ، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: فعلا برنامه تعطیلی برای شهر تهران برنامه ریزی نشده است.