ترامپ : سربازهایمان را برای محافظت از "نفت" در سوریه نگهداشته‌ایم. دموکراتها هم باید این کار را در عراق می‌کردند. من به آنها گفتم عراق نروید اگر هم می‌روید لااقل منابع نفتی را [برای خودمان] نگهدارید.