سخنگوی رزمایش: باور ۳۷۳ امروز به نمایش درآمد. این سامانه، تاکتیک های دشمن را در فواصل دور قبل از اینکه بتوانند به منطقه ورود کنند کشف و مورد اصابت و انهدام قرار خواهد داد.

 

حجم ویدیو: ۶.۱۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۱۷