ویدئویی از درگیری تن به تن مامور نیروی انتظامی با یک اوباش را مشاهده می کنید.

 

حجم ویدیو: ۱۰.۴۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۷