"دِوین نونز" در گفتگو با فاکس‌نیوز : مجبور شدیم به درب خانه‌هایی که (اعضای آن‌ها) به پای صندوق‌های رای نیامده بودند برویم و رأی آنها را [به نفع خودمان] جمع‌آوری کنیم!

 

حجم ویدیو: ۷۱۳.۷۸K | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۳