طوفان جاماندگان راهپیمایی اربعین امسال در فضای مجازی دست کمی از فضای حقیقی نداشت.

 

 

حجم ویدیو: ۷.۷۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۰۷