بخشی از صحبت های سردار نقدی در برنامه بدون توقف درباره وضعیت روحی رزمندگان و فرماندهان جنگ در ایام انتهایی دفاع مقدس را می بینید.

 

حجم ویدیو: ۶.۳۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۴۸