در اسلام قدرت با اخلاق پیوسته است و قدرت عاری از اخلاق، ظالمانه و غاصبانه است.

 

حجم ویدیو: ۱۲.۹۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۳۴