مجری تلویزیون گفت :مراکز پرخطری مانند رستوران‌ها و بازار فعال هستند ولی ستاد کرونا باغ‌وحش را تعطیل کرده است.

 

حجم ویدیو: ۳.۸۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۱۰