صدام برای شکار گردان تک نفره، تیمی ۲۰ نفره از بهترین تک تیراندازان بین المللی را اجیر کرده بود که هر بار با تلفات سنگین بر می‌گشتند.

 

حجم ویدیو: ۱۹.۰۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۱۸