گزارش شبکه ITV انگلیس از افزایش ناگهانی فروش اسلحه در آمریکا را در زیر بخوانید.

پدر آمریکایی: هر مردی که غیر مسلح از خانه‌اش بیرون برود "احمق" است!

مادر آمریکایی: برای امنیت فرزندانم " اسلحه " خریدم چون شهروندان امریکایی دیگر امنیتی ندارند!