به گزارش پارس نیوز، چند روز پیش در ایالت کلرادوی آمریکا، در یک مدرسه تیراندازی شد و چند نفر فوت کردند.

یک پسر که در آنجا بود در زمانی که تیرانداز قصد داشت از کنارش برای شلیک به دانش آموزان عبور کند به وی پشت پا زد.

زمین خوردن تیرانداز باعث شد تا دانش آموزان بتوانند فرار کنند، اما تیرانداز بلند شد و پسری که به او پشت پا انداخته بود، کشت.

در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده بود که این پسر عاشق جیپ بوده است به همین دلیل تمام صاحبان جیپ در ایالت کلرادو در اقدامی برای تشکر از این پسر دم در خانه‌اش صف کشیدند.