به گزارش پارس نیوز، یکی از شرکت کنندگان برنامه استعدادیابی عصر جدید، روز گذشته نتوانست اجرای خود را با موفقیت به پایان برساند.

این شرکت کننده که مهارت خود در انجام حرکات نمایشی با چاقو را به نمایش گذاشته بود، در یکی از حرکات، بینی همکار خود را کمی زخمی کرد و یک مامور اورژانس برای بررسی میزان جراحت، وارد صحنه شد.