به گزارش پارس نیوز، در نمایشگاهی در ژاپن، از یک دوش حمام رونمایی شد که از قابلیت کف سازی برخوردار است و می‌تواند با تغییر حالت، به شستشوی کف ایجاد شده بپردازد.