به گزارش پارس نیوز، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه کسانی که جامعه مخاطب دارند حتما در صحبت‌هایشان موازین شرعی و عرفی جامعه را رعایت کنند گفت: دستگاه قضایی هرکجا مصداق مجرمانه تشخیص دهد حتما ورود خواهد کرد.