به گزارش پارس نیوز، برنامه به خانه برمی‌گردیم شبکه پنجم سیما با اتفاق پیش بینی نشده‌ای بر روی آنتن زنده همراه شد.

زمانی که میهمان برنامه به همراه مجری قصد رفتن به آشپزخانه این برنامه را داشتند با زمین خوردن ناگهانی آشپز مواجه شدند.