به گزارش پارس نیوز، 

صحبت های جالب جمشیدمشایخی درباره مرحوم غلامرضا تختی و علت فوتش را در این ویدیو ببینید.