به گزارش پارس نیوز، 

ویدئویی از درخواست علی ضیا مجری برنامه فرمول یک از میلاد محمدی در برنامه زنده تلویزیونی را مشاهده می کنید.