به گزارش پارس نیوز، 

در این ویدئو غافلگیری جواد خیابانی را با پیام ویژه یک دختر بچه فوتبال‌دوست می بینید.