به گزارش پارس نیوز، 

در روزهای گذشته فیلمی در اینستاگرام منتشر شد که از ضرب و شتم یک دختر نوجوان توسط پسر سیرجانی حکایت می کرد. اولین اعترافات این دختر و پسر و شرح آنچه روی داده را در این ویدئو ببینید.