به گزارش پارس نیوز، 

مردم منطقه مغولستان چین هنوز هم به سنت‌های دیرینه خود از قبیل پرورش شتر پایبندی خاصی دارند. شتر به علت توان جسمی خاصی که دارد با شرایط سخت و دشوار استان «مغولستان داخلی» سازگار است یعنی همان منطقه‌ای که سرمای کشنده زمستان آن معروف است.

هر سال چینی‌ها در این ایام در منطقه مغولستان، جشنواره شتر را برگزار می‌کنند. برگزاری مسابقات شترسواری، تیراندازی باکمان در حال شترسواری، چوگان با شتر و نمایش شتر‌ها برای فروش بخشی از برنامه‌های این جشنواره آیینی است که ماهیت تجاری قابل توجهی هم پیدا کرده است. حدود ده هزار نفر شتر در جشنواره امسال مغولستان شرکت داده شده اند. مسابقات شترسواری برای مدت سه روز میان شتر سواران ادامه خواهد داشت.

در این جشنواره، ملکه زیبایی شتر‌ها هم انتخاب می‌شود. معیار‌هایی از قبیل اندازه سر شتر، اسکلت شتر، شکل پا‌ها و کوهان‌ها و همچنین رنگ مو، ازجمله معیار‌های امتیازدهی برای انتخاب ملکه زیبایی شتر‌ها است. به گفته شترشناسان، شتر‌هایی که سینه‌ای پهن و بدنی دراز و مو‌هایی با رنگ روشن‌تر داشته باشند بهترین شتر‌ها تلقی می‌شوند. سال گذشته سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، این آیین سنتی چینی‌ها را در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت کرد.