به گزارش پارس نیوز، 

فرید زکریا مجری برنامه "فرید زکریا جی پی اس" شبکه سی ان ان در مصاحبه ای با این شبکه گفت رئیس جمهور آمریکا در برابر خانواده سلطنتی عربستان سعودی زانو زده است.فرید زکریا در پاسخ گفت: من نمی دانم چرا رئیس جمهور در برابر خانواده سلطنتی عربستان سعودی زانو زده است. مردم آمریکا فهمیده هستند و اگر شما بگویید "ببینید، این یک اتفاق وحشتناک بود! ما باید آنها را پاسخگو نگه داریم! اما ما قصد نداریم رابطه مان با آنها را خراب کنیم! ما روابط راهبردی جدی با عربستان سعودی داریم!" آنها درک می کنند.