به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، سیدرضا امیری صالحی درباره نخستین جلسه با رؤسای فدراسیون ها گفت: در این جلسه به ۳ محور اساسی پرداختیم. نگاه من به ورزش و جامعه ورزشی، بحث روابط متقابل وزارتخانه و فدراسیون ها که یک بازتعریف جدیدی را تحت عنوان روابط تعاملی، عقلانی و مشارکتی انجام دادیم. نکته سوم این بود که ما مجموعه مشکلات جامعه ورزش را شناسایی کردیم و در ۵ قالب برنامه استراتژیک و ۲۵ برنامه عملیاتی توافق کردیم با تشکیل کارگروه های کارشناسی بحث و بررسی شود و یک راهکار برای هر چالش پیدا شود تا در نهایت به نتیجه برسیم.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سؤال که بحث مالی و مشکلات بودجه از مسائل عمده فدراسیون هاست و در برخی مواقع می بینیم اردوهای تیم ملی از جمله فوتبال به همین دلیل لغو می شود برنامه شما در این خصوص چیست، اظهار داشت: قرار شد کارگروهی را تشکیل دهیم مشارکت معاونین من و رؤسای فدراسیون ها به یک توافق مالی به صورت کوتاه مدت برسند و بعد یک توافق مالی برای سال ۹۳ داشته باشیم. در روزهای آینده و تا پایان شهریور مجموعه اقدامات مالی را انجام خواهیم داد حداقل های فدراسیون ها را تامین خواهیم کرد تا خللی در اعزام پیش نیاید.

صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا شما کاندیدای اصلی وزارت ورزش و جوانان هستید، تصریح کرد: این سؤال را از دکتر روحانی بپرسید.

وی درباره برخی فدراسیون ها به وسیله سرپرست اداره می شوند و همچنین درباره برگزاری انتخابات آنها عنوان کرد: فدراسیون ها دارای اساسنامه مستقلی هستند و تابع یک نظام انتخاباتی که ما از آن حمایت می کنیم. در کار فدراسیون ها مداخله ای نداریم. باید نسبت به هر فدراسیون از هر رئیس بپرسیم برای هر فدراسیونش چه برنامه ای دارد و اینکه ما علاقمندیم این است که فدراسیون ها با رئیس اداره شوند و یک نظام انتخاباتی با اساسنامه خاص خودشان داشته باشند. وزارت ورزش هم حمایت می کند.

صالحی همچنین درباره انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار داشت: کمیته ملی المپیک یک نهاد عمومی است دارای اساسنامه در چارچوب نهادهای بین المللی و در آن چارچوب حرکت خودش را انجام می دهد. ما هم به قوانین بین المللی احترام می گذاریم. وزارت ورزش بنای مداخله در کار کمیته ملی المپیک را ندارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه یکی از دغدغه ورزش بحث فرهنگ است: گفت: یکی از اصلی ترین اهداف روحانی در ورزش همین بحث بود. ورزش یک امر اجتماعی فرهنگی است ایجاد یک سازوکار فرهنگی در جامعه ورزش نیازمند یک نظام برنامه ریزی بلندمدت، استراتژیک و عملیاتی است. تلاش می کنیم با یک برنامه ریزی منسجم چگونگی ورود فرهنگ در عرصه ورزش در ارتقاء آن در دستور کار مان قرار بگیرد. این به معنای این نیست که جامعه ورزش اخلاق مدار نیست، این جامعه جامعه بزرگی است و یک جمعیت هوادار چندین میلیونی دارد.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برنامه های شما در ورزش بلندمدت به نظر می رسد آیا شما در نظر دارید در ورزش بمانید، تصریح کرد: آمدم که بمانم.