علی دایی اسطوره تکرارنشدنی فوتبال ایران با انتشار پستی در اینستاگرام خود با مردم ایران صحبت کرد.

او در اینستاگرامش نوشت: هرگز عشق و محبتی را که شما مرردم به من ابراز داشته اید را فراموش نخواهم کرد به ویژه در سال های طولانی پس از دوران فوتبالم. عشق من به شما مردم به همان اندازه قوی است.

علی دایی

برای من مهم این است که شما من را فقط به عنوان علی دایی بازیکن فوتبال به خاطر نیاورید. بلکه آرزو دارم علی دایی را به عنوان فردی که همیشه کنار مردمش بوده به یاد داشته باشید.

 

منبع: افکارنیوز