خاکسپاری مدیرعامل سابق پرسپولیس برگزار شد. خاکسپاری مدیرعامل سابق پرسپولیس با حاشیه همراه شد. در مراسم خاکسپاری مدیرعامل سابق پرسپولیس اتفاق عجیب افتاد. هیچ کدام از بازیکنان پرسپولیس در مراسم خاکسپاری مدیرعامل سابق پرسپولیس حضور نداشتند.


خبرورزشی -

در شرایطی که مدیرانی چون جعفر سمیعی و حمیدرضا گرشاسبی خود را به مراسم خاکسپاری مرحوم عباس انصاری‌فرد رسانده بودند، هیچ کدام از بازیکنان فعلی و سابق پرسپولیس و حتی کسانی که در سه دوره مدیریتی متفاوت با عباس انصاری‌فرد کار کرده بودند، در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا حاضر نشدند.

البته بعضی از هواداران پرسپولیس و دوستان و آشنایان و خانواده انصاری فرد به هر شکلی که بود با وجود شیوع کرونا خود را به قطعه نام‌آوران رساندند اما هر چه صبر کردیم خبری از بازیکنان فعلی و سابق پرسپولیس نشد که نشد.

گفتنی است مرحوم عباس انصاری‌فرد در سه مقطع زمانی مختلف مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بود. او برادر بزرگ محمدحسن انصاری‌فرد محسوب می شود که ستاره دهه ۶۰ و ۷۰ پرسپولیس بود و خودش هم در این باشگاه مدیرعامل شد.