جواد فروغی در المپیک 2021 مدال طلا را در رشته تیراندازی کسب کرد. این قهرمان المپیک 2021 پرستار و عضو کادر درمان مبارزه با کرونا در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران است.


فروغی در بدو ورود به کشور گفت: لباس پرستاری برای من مهمترین لباس است؛ امیدوارم خدا در همین لباس و بعد در لباس ورزش یاور من باشد.